0915 797 000

ofsetka@ofsetka.sk

Naše produkty

Čo vieme

Tlačoviny

dodáme vám rôzne druhy tlačovín do formátu SRA3

Oznámenia

spracovanie všetkých typov oznámení od grafiky až po tlač

Reklamná tlač

pripravím vám propagačné materiály podľa vašich potrieb

Tlačoviny

Svadobné tlačoviny

Oznámenia

Reklamná tlač

Grafické a tlačové práce

Ukážky našich prác